May 2, 2022

Dr. Kroenke interviewed by WISH-TV

Regenstrief research scientist Kurt Kroenke, M.D., MACP